Proyectos y contratos

  • PID 171818 - "Intervenció amb mètodes alternatius per a estudiants de l'especialitat de mestre en audició i llenguatge", 2017-2018. Investigador principal: Daniel Adrover Roig. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Proyecto.
  • "Les tutories entre iguals com a eina d'aprenentatge cooperatiu", 2017-2018. Investigador principal: Lucía Buil-Legaz. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Proyecto.
  • OCDS-CUD2016/06 - "Seminari de formació de formadors i orientació psicopedagògica de la comunitat educativa en el centre per nins i nines sords de Effetah de Tànger: fase d'intervenció", 2017. Investigador principal: Raül López Penadés. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB. Proyecto.
  • OCDS-CUD2017/08 - "Seminari de formació de formadors i orientació psicopedagògica de la comunitat educativa en el centre per nins i nines sords de Effetah de Tànger: fase d'intervenció II", 2017-2019. Investigador principal: Raül López Penadés. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB. Proyecto.