Proyectos y contratos

  • "Les conferències com a eina de treball cooperatiu entre assignatures d'un mateix curs acadèmic", 2013-2014. Investigador principal: Lucía Buil Legaz. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.