Proyectos y contratos

  • "Valors als joves músics de Mallorca", 2004-2005. Investigador principal: Rosa Isabel Rodríguez. Projectes de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears. Direcció General d'Universitats del Govern de les Illes Balears. Proyecto.
  • 64510/541A - "Expectatives de l'alumnat de 1r. i 2n. cicle d'Educació Secundaria Obligatòria a les Balears en relació amb els estudis universitaris. Una aproximació", 2004-2005. Investigador principal: María Teresa Adame Obrador. Convocatòria d'ajudes a projectes d'investigació sobre la relació Educació Secundària-Universitat. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de les Illes Balears.. Universitat de les Illes Balears Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • "Valores, Jóvenes y Música", 2004-2005. Investigador principal: Dra. Rosabel Rodríguez Rodríguez. Grup de Treball. Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear. Proyecto.