Participación en congresos

  • Adame Obrador, Maria Teresa / Nicolau Munar, Vicenç / Pérez Garcías, Adolfina / Salinas Ibáñez, Jesús / Sureda Negre, Jaume. , "Programa informàtic interactiu 'Guia de la formació a les Illes Balears': recurs tecnològic per a l'orientació d'estudis i professions". "European Conference about Information Technology in Education: a critica insight, OTAC (Technology, information, education)", Barcelona, España, 1992. Datos de publicación: pp: 641-649. Presentación de comunicación.
  • Mir, M. L.; Forteza, M. D.; Rosselló, M. R.; Riera, M. A.; Rodríguez, R. I.. , "L'evaluation de la formation professional des futurs enseignants". "17th Conference ATEE", Helsinki, Finlandia, 1992. Presentación de comunicación.
  • Riera, M. A.; Mir, M. L.; Rodríguez, R. I.; Rosselló, M. R.; Forteza, D.; Adame, M. T.. , "Initial Teacher Training Evaluation". "EATE International Conference on Initial Teacher Training trough Partnership", Londres, Reino Unido, 1992. Presentación de comunicación.
  • Riera, M. A.; Mir, M. L.; Rodríguez, R. I.; Rosselló, M. R.; Forteza, D.; Adame, M. T.. , "Databank preparation and experimentation for the development of teaching practice of future primary teachers". "EATE International Conference on Initial Teacher Training trough Partnership", Londres, Reino Unido, 1992. Presentación de comunicación.
  • Rodríguez, R. I.. , "Attitudes towards giftedness". "Third European Conference of the European Council for High Ability", Munich, Alemania, 1992. Presentación de comunicación.
  • Rodríguez, R. I.. , "Identification of the gifted in Majorca". "Third European Conference of the European Council for High Ability", Munich, Alemania, 1992. Presentación de comunicación.
  • Mir, M.L.; Forteza, D.; Rosselló, M.R.; Riera, M.A. y Rodríguez, R.I.. , "L'évaluation de la formation professionel des futurs enseignants". "Association for Teacher Education in Europe. 17th Annual Conference", Lahti, Finlandia, 1992. Datos de publicación: pp.160. Presentación de comunicación.
  • • Rodríguez, R.I.. , "Detection of adolescent creativity.". "Actas de la Vth European Conference on Developmental Psychology.", Sevilla, España, 1992. Datos de publicación: pp: 608. Presentación de comunicación.
  • Adame, M.T., Nicolau, V.. , "Primer Pla d'Orientació de la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció Formativa del Govern Balear". "II Jornades Pedagògiques sobre el Paper de l'orientador a l'ensenyança secundària, Associació de Pedagogs i Pedagogues de les Illes", Palma, España, 1992. Presentación de comunicación.
  • Adame, M.T., Nicolau, V.. , "L'Orientació Professional". "Jornades FORMACIÓ '93, FORMA-ACCIÓ, Conselleria de Treball i Transports del Govern Balear", Palma, España, 1992. Presentación de comunicación.