Otras publicaciones

  • Adrover-Roig, D. y Barceló, F.. , "Envelliment i flexibilitat cognitiva: un abordatge neuropsicológic", II Anuari d'Envelliment de les Illes Balears. España, 2009. Capítulo de libro.
  • Adrover-Roig, D.. , "Análisis neurocognitivo de la dinámica de las redes de memoria en el envejecimiento". Alemania, 2009. Libro.
  • Adrover-Roig, D.. , "Bloque temático IV: Procesos Cognitivos Básicos II" [www.uib.es/ca/infsobre/...09/p3130_1.pdf], Manual de Psicología y Conducta Criminal. España, 2009. Publicaciones multimedia.
  • Andreu Barrachina, Ll; Sanz-Torrent, M; Buil-Legaz, L.. , "Els tallers audiovisuals cooperatius: una eina per a la construcció compartida del coneixement.", IV Jornades de xarxes d'investigacio? en doce?ncia universita?ria.. España, 2009. Artículo.
  • Andreu Barrachina, Ll.; Sanz-Torrent, M.; Buil Legaz, L.; Tormo Gimeno, G.. , "La produccio? de documentals en grups cooperatius: aprenent creant en l'era de les tecnologies de la informacio? i la comunicacio?.", II Congre?s Internacional UNIVEST'09. Claus per a la implicacio? dels estudiants a la universitat.. España, 2009. Artículo.